วันอังคาร, 18 พฤษภาคม 2564
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ Welcome to chiangrai immigration


Presentation

 

 

ผู้บังคับบัญชา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง