วันนี้ (29 มีนาคม 2567) เวลา 09.30 น. พันตำรวจเอกสุรศักดิ์ เทียนทอง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย , พันตำรวจโทหญิง ธาราทิพย์ จำรัส รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย และ พันตำรวจโทมนตรี อินเปรี้ยว  รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีเด็กไม่มีสัญชาติไทย จำนวน 19 คน ซึ่งเรียนอยู่โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ถูกส่งกลับจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งได้ต้อน […]
วันนี้ (29 มีนาคม 2567) เวลา 10.00 น. พันตำรวจเอกสุรศักดิ์ เทียนทอง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย และ พันตำรวจโทกฤษณ์ สมณาศักดิ์  สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเตรียมการถวายความปลอดภัย โดย พลตำรวจเอกกิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมายัง ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เพื่อมารับฟังการบรรยายสรุปเตรียมความพร้อมการถวายความปลอดภัย, ข้อมูล IPB และการข่าว,  การใช้กำลังข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ […]
วันนี้ (26 มีนาคม 2567) เวลา 09.00 น. พันตำรวจเอกสุรศักดิ์ เทียนทอง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ พันตำรวจโทกฤษณ์ สมณาศักดิ์  สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมแถลงแผนเตรียมการถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระะเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถบุญชุ่มรัตนบุรี ศรีธรรมราชา ณ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 โดยประชุมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการและควบคุม (CC […]
วันนี้ (25 มีนาคม 2567) เวลา 09.30 น. พันตำรวจเอกสุรศักดิ์ เทียนทอง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอกทิปฒ์ ทั่งเชียงใหม่  รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว ไทย-เมียนมา จังหวัดเชียงราย และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันนี้ (25 มีนาคม 2567) เวลา 10.00 น. พันตำรวจเอกสุรศักดิ์ เทียนทอง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย พันตำรวจโทหญิง จรรยา ผาสุก สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์การเข้า-ออก ราชอาณาจักรไทย ประจำสัปดาห์ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (ระบบ Zoom meeting)  ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ชั้น 4โดยมี พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สตม. เป็นประธานการประชุม
วันนี้ (22 มีนาคม 2567) เวลา 08.00 น. พันตำรวจเอกสุรศักดิ์ เทียนทอง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย และ พันตำรวจโทภัทรพงศ์ ชูชื่น  สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย เข้าร่วม”OPENING CEREMONY OF MACCS SYSTEM LAUNCHING IN TACHILEIK” ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
วันนี้ (22 มีนาคม 2567) เวลา 09.30 น. พันตำรวจเอกสุรศักดิ์ เทียนทอง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ พันตำรวจโทกฤษณ์ สมณาศักดิ์  สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันนี้ (21 มีนาคม 2567) เวลา 10.30 น. พันตำรวจเอกสุรศักดิ์ เทียนทอง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ พันตำรวจโทกฤษณ์ สมณาศักดิ์ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมแนวทางจัดทำแผนถวายความปลอดภัย ณ ห้องประชุมพญามังราย มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันนี้ (18 มีนาคม 2567) เวลา 11.00 น. พันตำรวจเอกสุรศักดิ์  เทียนทอง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ พันตำรวจโทมนตรี  อินเปรี้ยว รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนร่วมประชุมและให้ข้อมูลแก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในประเด็นการอำนวยความสะดวกการข้ามแดน และความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ณ ห้องประชุมท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน สำนักงานท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
วันนี้ (15 มีนาคม 2567) เวลา 09.30 น. พันตำรวจเอกสุรศักดิ์ เทียนทอง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ พันตำรวจโทกฤษณ์ สมณาศักดิ์ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ณ วิหารหลวง วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย