สตม. เปิดตัว "e-Extension" การยื่นขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวผ่านระบบออนไลน์ได้วีซ่าภายใน 3 นาที อำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติ