Wednesday, 25 November 2020
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ Welcome to chiangrai immigration


พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ แสงเดือน

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดเชียงราย

Presentation

 

Visitors Counter

00078850
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
76
364
1032
76096
6396
6446
78850

Your IP: 162.158.167.49
2020-11-25 02:26

พื้นที่รับผิดชอบ

จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 19 องศาเหนือ ถึง 20 องศา 30 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 15 ลิปดา ถึง 100 องศา 45 ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 11,678.369 ตร.ก.ม. หรือประมาณ 7,298,981 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า และประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง และจังหวัดพะเยา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดพะเยา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า และจังหวัดเชียงใหม่

 

มีอำเภอจำนวนทั้งหมด 18 อำเภอ ดังนี้

1. เชียงแสน                          2. เชียงของ

3. เทิง                                 4. เมืองเชียงราย

5. เวียงเชียงรุ้ง                      6. เวียงแก่น

7. เวียงชัย                            8. เวียงป่าเป้า

9. แม่จัน                             10. แม่ฟ้าหลวง

11. แม่ลาว                          12. แม่สรวย

13. แม่สาย                         14. ขุนตาล

15. ดอยหลวง                     16. ป่าแดด

17.พญาเม็งราย                   18. พาน