วันนี้ (5 ต.ค. 2565) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.เชียงราย มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง จรรยา ผาสุก สว.ตม.จว.เชียงราย เป็นผู้แทนร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สาย โดยมีนายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย เป็นประธาน

Tags