BIG Cleaning Day Clean Place Safe People ณ โถงชั้น 1 อบจ.เชียงราย

วันนี้(4 มี.ค.2563) เวลา 13.00 น. พ.ต.ต.สุภาพ  บุญเที่ยง สว.ฯ ปฎิบัติราชการ ตม.จว.เชียงราย และข้าราชการตำรวจสังกัด ตม.จว.เชียงราย ได้เข้าร่วม โครงการ BIG Cleaning Day Clean Place Safe People ณ โถงชั้น 1 อบจ.เชียงราย โดยมี นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธาน