ที่อยู่ : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย 117 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จว.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ : 053-731008-9 โทรสาร : 053-731008-9 ต่อ 24 Adress : Immigration offense 117 m. 10 Wiang Phang Kham. District of Mae Sai. Chiang Rai. 57130 Tel : 053-731008-9 Fax : 053-731008-9 ex 24 Contact Chiang Rai Immigration

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

ที่อยู่ : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย 117 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จว.เชียงราย 57130,โทรศัพท์ : 053-731008-9, โทรสาร : 053-731008-9 ต่อ 24 Adress : Immigration offense 117 m. 10. Wiang Phang Kham. District of Mae Sai. Chiang Rai. 57130, Tel : 053-731008-9, Fax : 053-731008-9 ex 24