ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (ส่วนแยก อบจ.เชียงราย)


Changrai Immigration (VISA SECTION)
One Stop Service

ขอบเขตงาน งานบริการคนต่างด้าวทุกประเภท
(ยกเว้น แรงงาน 3 สัญชาติ)
วันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 น. - 12.00 น.13.00 น. - 16.30 น.
ปิดทำการ เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เบอร์โทรศัพท์ที่สอบถามข้อมูล
โทร. 053-175376 โทรสาร 053 175377

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

New Overstay Thailand regulationNew Overstay Thailand regulation

จุดผ่านแดนถาวร ข้ามแม่น้ำสายที่ 1


เวลาทำการ 06.30 น. - 21.00 น. ของทุกวัน
Click เพื่อดูแผนที่

จุดผ่านแดนถาวร ข้ามแม่น้ำสายที่ 2


เวลาทำการ 06.30 น. - 18.30 น. ของทุกวัน
Click เพื่อดูแผนที่

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (ส่วนแยก อบจ.)


เวลาทำการ 08.30 น. - 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์
Click เพื่อดูแผนที่

ท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวง

เตือนการอยู่เกินของคนต่างด้าว


Click to Download

HOT NEWS

ตม.จว.เชียงราย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สิงหา

ตม.จว.เชียงราย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สิงหา

ตม.จว.เชียงราย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สิงหาเนื่องในโอกาสโอการเป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 ส.ค.59 ตม.จว.เชียงราย ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ ผกก.ตม.จว.เชียงราย, พ.ต.ท.เกรียงไกร อาริยะยิ่ง รอง ผกก.ฯ, พ.ต.ท.ฤทธิไกร กะระกล รอง ผกก.ฯ ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ ดังนี้

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

วันที่ 12ส.ค.59 เวลา 07.00 น. พ.ต.ท.เกรียงไกร  อาริยะยิ่ง รอง ผกก.ตม.จว.เชียงราย และข้าราชการตำรวจ ตม.จว.เชียงราย ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ของอำเภอแม่สาย ภาคเช้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 85 รูป ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย

ข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 65 รูป ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 65 รูป ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

28 ก.ค.2559 ข้าราชการตำรวจศูนย์บริการเบ็ดเสร็จตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย (ส่วนแยก) เป็นตัวแทน ตม.จว.เชียงราย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 65 รูป ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของจังหวัดเชียงราย ณ สนามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ตม.จว.เชียงราย ฝีกข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์

ตม.จว.เชียงราย ฝีกข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์

27 ก.ค.2559 ตม.จว.เชียงราย จัดให้มีการฝึกบุคลท่ามือเปล่าประจำสัปดาห์ ให้กับข้าราชการในสังกัด ตม.จว.เชียงราย ชุด ข. เพื่อเป็นการทบทวน และเสริมสร้างระเบียบวินัย

ตม.เชียงราย จิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมฯ

ตม.เชียงราย จิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมฯ

วันนี้ 27 ก.ค.59 ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ ผกก.ตม.จว.เชียงราย ให้ข้าราชการ ตม.จว.เชียงราย ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2559 ณ สวนสารธารณะเจ้าพรหมมหาราช อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ประชุมศูนย์ข่าวระดับอำเภอ

ประชุมศูนย์ข่าวระดับอำเภอ

27 กรกฎาคม 2559 น. ร.ต.อ.ธวัชศิลป์ บุญตันหล้า รอง สว.ตม.จว.เชียงราย เป็นผู้แทนประชุมศูนย์ข่าวระดับอำเภอ ณ ฐานปฏิบัติการนเรศวรบ้านเมืองแดงใต้ อ.แม่สายจังหวัดเชียงรายโดยมี ร้อยเอกบุญฤทธิ์ แจ้งแสงทอง ผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่สามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่สองเป็นประธาน

เฉลิมพระชนมายุ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 เฉลิมพระชนมายุ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

27 ก.ค.2559 ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ร่วมกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ ตม.จว.เชียงราย โดยมี พ.ต.ท.ฤทธิไกร กะระกล รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย กล่าวนำถวายพระพรฯ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ

พ.ต.ท.หญิงมุกดา ธนะสมบัติ สว.ตม.จว.เชียงราย เป็๋นตัวแทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศพรมแดนแม่สาย ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรสะพาน 2

ประชุมบริหาร ตม.เชียงราย ประจำเดือน ก.ค.2559

ประชุมบริหาร ตม.เชียงราย ประจำเดือน ก.ค.2559

21 ก.ค.59 21.30น. ตม.จว.เชียงราย จัดการประชุมบริหารประจำเดือน กรกฎาคม 2559 โดยมี พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ ผกก.ตม.จว.เชียงราย เป็นประธาน เพื่อทำการมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการกำชับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย ตั้งแต่ระดับ รัฐบาล, ตร., สตม., จนถึง บก.ตม.5 ให้กับข้าราชการในสังกัด ตม.จว.เชียงราย ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ตม.จว.เชียงรายเป็นคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน

ตม.จว.เชียงรายเป็นคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน

ตม.จว.เชียงรายเป็นคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐจังหวัดเชียงราย โดยมอบหมายให้ ร.ต.อ. หญิง พนิดา  จันทร์อนันต์ รอง สว.ตม.จว. เชียงราย, ด.ต.หญิงมนัญชยา  หาเคน   ,ด.ต.ยงยุทธ  ไชยวรรณ  ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ 1 - 8 ตำบลบ้านด้าย (เป็นการตรวจสอบครั้งที่ 4)

เนื่องในวันครบรอบสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานไร่แม่ฟ้าหลวง

เนื่องในวันครบรอบสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานไร่แม่ฟ้าหลวง

พ.ต.ท.หญิงมุกดา ธนะสมบัติ ร่วมพิธี เนื่องในวันครบรอบสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานไร่แม่ฟ้าหลวง

ตม.จว.เชียงราย ส่งเสริมข้าราชการร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา

ตม.จว.เชียงราย ส่งเสริมข้าราชการร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา

3 ก.ค.59 ตม.จว.เชียงราย จัดกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ.2559 ซึ่งจัดให้มีการถวายเทียนพรรษาและหลอดไฟฟ้า ณ วัดพิเชตร์มณี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมี พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ ผกก.ตม.จว.เชียงราย นำคณะข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google